Šamanismi süvaõpingud

Šamanism annab tööriistad, et tegeleda inimese kõige sügavamate vajadustega, nii tumedate kui ka helgematega. See annab juhiseid, et tervendada kaugeleulatuvad hädade algpõhjused, et seeläbi saada oma elu tõeliseks meistriks.

Šamanismi õpingud on neile, kes on just selleks valmis – avama ja rakendama oma ärkavaid võimeid ja teadmisi, et muuta enda elu ja seeläbi aidata teisi.

Šamanism on iidne, inimkonnale kõige loomulik ja omasem praktika, mis on sama vana, kui inimkond. Šamanismist on tõendeid kõige kaugematest aegadest. Ammu enne kõiki teisi usundeid, teooriaid ja religioone.

Šamanism kui praktiliste teadmiste kogum elust, loodusest, maailmast, vaimsusest, Universumist, loomisest, tervendamisest äratab sügava kire ja terviklikkuse selle praktiseerijale just puhtuse, siiruse, eheduse ja väe omaduste tõttu.

Šamanism annab tööriistad, et tegeleda inimese kõige sügavamate vajadustega, nii tumedate kui ka helgematega. See annab juhiseid, et tervendada kaugeleulatuvad hädade algpõhjused, et seeläbi saada oma elu tõeliseks meistriks.

Šamanismi võib nimetada ka väe kasvatamise, kogumise ja tervendamise õpetuseks. Šamaan rändab muutunudteadvuseseisundis paralleelmaailmades ja lahendab erinevatel põhjustel tekkinud kaost, et inimene saaks hakata tervenema ning saaks taas oma loomisväe enda valdusesse. Antud õpingud ei ole pelgalt pinnapealselt šamanistlike tõdede nuusutamine vaid sügav ja põhjalik treening neile, kes on tundnud loodusrahvaste ja esivanemate kutset pöörduda tagasi oma tõelise väe juurde ja asuda oma hingerajale.

Tõsi on see, et oma väe avamise ja otsingute retkele saab astuda vaid inimene, kes on selleks tõesti valmis. Teadmiste teekonnale tuleb asuda kui sõtta – täieliku pühendumuse ja kartmatusega.

Šamanismi õpingud on neile, kes on just selleks valmis – avama ja rakendama oma ärkavaid võimeid ja teadmisi, et muuta enda elu ja seeläbi aidata teisi. Õpingud on tugevalt suunatud ka sellele, et kursuse lõpuks kasutada šamanistlikke meetodeid inimeste aitamiseks, toetamiseks, emotsionaalseks, hingeliseks ja füüsiliseks tervendamiseks. Kursusele tulles ei pea omama eelnevaid kogemusi Šamanismis või muudes vaimsetes õpingutes. Loeb sisemine kutse ja valmisolek pühenduda oma igapäevaste tegevuste kõrvalt.

Sellel kursusel jääb tagasihoidlikkus, hirmud, ego ja ebakindlus ukse taha!..

Info

 • Uus grupp alustab aprillis 202s
 • Kohtumised 2x nädalas
 • Teooria Zoomis
 • Praktika kohapeal
 • Kursus kestab 12-kuud
 • Osaluspanus osadena tasudes 1400€, korraga tasudes 1100€
 • Kursuslastega sõlmitakse koolitusleping

Õpingute kava

 • Šamanismi ajalugu ja põhialused
 • Šamanism tänapäeval
 • Šamaani pühad seadused
 • Sügavad teadmised taimedest ja nende väest
 • Oma tajude ergastamine, peentaju omandamine
 • Šamanismi sügavamale, ettevalmistused šamaanirännakuks
 • Šamaanide neli ilma ja kosmos
 • Väeloomad ja koostöö nendega
 • Šamanistlikud tööriistad (Väelaul, väetants, väepaigad, töö väega)
 • Šamaanirännaku praktiseerimine
 • Šamaani abivahendite tundmaõppimine ja valmistamine
 • Šamaanide väekangas
 • Abivaimude leidmine ja koostöö
 • Õpetus suundadest
 • Šamanistlik tervendamine
 • Hingeosade tagasitoomise õpetus
 • Vaimne vastupidavus ja tasakaal – füüsilised rännakud ja treeningud
 • Uuestisünni praktika
 • Šamanistlikud rituaalid
 • Ruunitarkused
 • Väetoomine ja Saatusekativatsioon