Skip to main content

Harmooniline kollektiiv

Praktilise psühholoogia võtmed konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks

Konfliktide tõhus ennetamine nii töö- kui ka isiklikus elus.

Konfliktid on paratamatu osa meie suhetest ja töökeskkonnast ning oluline on osata nendega toime tulla konstruktiivsel viisil. Koolituse eesmärk on anda praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas mõista, ennetada ja tõhusalt lahendada konflikte nii töö- kui ka isiklikus elus.

Kuna iga ettevõte ja meeskond on ainulaadsed, soovitame enne koolituse valimist broneerida Maria Baydariga tasuta konsultatsioon, et kaardistada teie meeskonna põhivajadused ja soovitud olukord. Koolitus valmib lõplikult kohanduste ja lisadega just teie ettevõtte jaoks.

Koolitusel läbitavad teemad

  • Mis on konflikt?
  • Millest saavad konfliktid tegelikult alguse?
  • Mis on konfliktide ennetamise ja lahendamise ABC?
  • Millised on efektiivsed lähenemised konfliktide lahendamiseks?
  • Kuidas teadvustada ja lahustada sisemisi konflikte?
  • Kuidas kasutada praktilise psühholoogia võtteid meeskonna siseste vastuolude lahendamisel?
  • Millised on isiklikud ja tiimisisesed vajadused ja väärtused?
  • Kuidas küsida lahendustele suunatud küsimusi?