Skip to main content

Coaching on: Sinu toetamine, et suudaksid anda endast parima ja kasutada selleks kõiki olemasolevaid võimalusi. Tähelepanu pööramine sellele, mida saaksid teha paremini, kus ja kuidas seda teha võiksid

Selguse loomine sellest, kelleks sa tahaksid kasvada, milliseks areneda.

Sinu toetamine, et leiaksid vastused iseenda seest ja suudaksid nende järgi ka tegutseda.

Oma tunnete, mõtete, emotsioonide ja enese teadvustamine, samal ajal tegutsedes ja edasi liikudes. Selguse loomine keerulisest, murettekitavast või muutmist vajavast olukorrast.

Coaching on inspireeriv ja loominguline koostöö, mis toetab inimese enesearengut ja teadlikku kasvamist.

Mida coaching annab?

Suurem teadlikkus ja selgus

Täpsemalt sõnastatud väljakutsed ja eesmärgid

Ambitsioonikamad sihid ja uued tööriistad

Kasvamiseks vajalikud hoiakud ja väärtused

Tugevam usk enesesse Vastused ja lahendused, mida justkui varem alati teadsid, kuid ei suutnud neid teadvustada või jäi puudu vajaminevast jõust

Tugevam tahe ja motivatsioon

Kiirem, kergem ja sujuvam eneseareng

Paremad ja harmoonilisemad suhted

Oskuslik elujuhtimine

Kellele jaoks on coaching?

Ettevõtte juhtidele, meeskondadele ja töötajatele.

Inimestele, kes tahavad oma elus tegeleda enesearenguga ning saavutada oma elus kõrgemaid eesmärke

Isiklikust kasvamisest huvitatud inimestele

Inimestele, kes tunnevad, et on oma elus kaotanud sihi, kire, jõu, tahte või eneseusu

Inimestele, kes soovivad leida selgust konkreetsetes teemades või iseendas

Jne

Miks on coaching nii tõhus ja tulemuslik? Coaching annab suurepäraseid tulemusi just seetõttu, et soovitud lahenduste ja vastusteni jõuab klient enda sees ise just siis, kui ta selleks valmis on. Sellisel juhul suudab inimene oma taipamisi koheselt rakendada ning vajalikud muudatused oma elus ellu viia. Kui meile antakse vastused ette, mida me tegelikult ei ole valmis mõistma või vastu võtma, siis ei ole antud lahendustest ka abi. Kõik peavad kasvama ja jõudma endas peituvate taipamisteni, sest just siis on need kõige õigemad ja kasulikumad.

Coaching põhineb faktil, et keegi on sinu kõrval. Keegi väljastpoolt oma vaatenurgaga, kellega mõtteid vahetada ning kellelt saada julgustust ja tuge, et endalt rohkem nõuda ja soovitut kergemini saavutada. Coaching aitab sul tähelepanu koondada, selgust saada ja tegutseda. Coaching ei ole nõustamine ega teraapia, kuigi need võivad sageli veidi kattuda esmasega ning samuti olla väga kasulikud sisemisekasvu ja muutuste väärtuslikud abivahendid.

Samuti pole coaching koolitamine ega ka mentorlus, kuid siiski võib sisaldada mõningaid elemente neist.

Coachi eesmärk on suurendada teadlikkust, vastutustunnet ja eneseusku. Need kolm moodustavad vundamedi kõigele, mida ette võtad ning võimaldavad parimal võimalikul moel realiseerida oma tõelist potentsiaali. Tule ükskõik, mis murega ja ma aitan sul leida enda seest vastused, lahendused ja jõu! Ainus, mida sinu poolt vajan, on valmidus teha koostööd ning tugev tahe midagi muuta.

Coaching aitab sul treenida enda füüsilisi, vaimseid, emotsionaalseid ja mentaalseid võimeid ning elu loomise ja kujundamise oskuseid kõrgusteni!

Coaching on asendamatu tööriist, sest coachingu võtted ja lähenemine aitab inimesel avastada piiramatud jõuvarud ja potentsiaalid enesest. Coachingu võtted on väga erilised ning kasutades neid iseenda ning teiste toetamiseks, annavad need suurepäraseid tulemusi oma elu muutmisel, juhtimisel ja enesearengu teekonnal.