Skip to main content

Teadlikkuse ja selguse loomise psühholoogia

Tänapäeva kiirelt muutuv maailm omab tugevat mõju inimese psüühikale. Samamoodi nagu muutub ja areneb maailm, muutub ka inimeste olemus, taju, väärtused, psühholoogia ja psüühika. Vaimne heaolu on õnneliku inimese vundament. Ilma sisemise selguse ja sisemise korrata on inimene kaos ja kogeb elu tumedates toonides. Muutuvas maailmas peavad kohanema paratamatult ka vaimse tervise hoidmise meetodid. Pikad vestlused ja aastate pikkune eneseanalüüs ei ole kõigile sobivad vaimse heaolu taastamise meetodid, kuigi on äärmiselt tõhusad profülaktilisel eesmärgil, uusi seoseid ja taipamisi toovad. Pigem otsib inimene oma elus praktilist teraapiakogemust, midagi koheselt rakendatavat, mis tooks ka nähtavaid tulemusi ning õpetaks teda oma elu edukalt ja õnnelikult juhtima. Kui inimene tuleb teraapiasse, soovides vaid vestelda, pole ta ilmselt valmis oma kannatuste lahendamiseks midagi ette võtma. Küll, aga saab sellises olukorras inimesele pakkuda võimalust enda sisemaailma uurida ja mõista end paremini läbi peegelduste, kuniks ta on valmis reaalseid samme ette võtma oma olukorra lahendamiseks. Sellisel puhul on vestlus parim ravim, mida ka polüterapeudid toetuseks pakuvad.

Elame maailmas, kus vaimne ja materiaalne teevad järjest enam koostööd – kahe maailma tugevused kohtuvad ja saavad luua uue tervikliku tasandi. Polüteraapia on ainulaadne praktika maailmas, mis annab abivajajale võimaluse õppida selgeks praktilised meetodid, et end ise aidata. Polüteraapias on vaimne ja hingeline ning praktiline ja materiaalne tugevalt ühendatud, loomaks kestvaid muutuseid teraapiast abiotsijale.

Eesti Polüteraapia kool on täiskasvanute täienduskoolitusasutus. Kooli eesmärk on pakkuda koolitusi ja kursuseid, mis kuuluvad vaimse ja emotsionaalse heaolu valdkonda ning koolitada välja teadlikud ja professionaalsed polüteraapia vaimse heaolu praktikud, kes soovivad pühenduda inimeste juhendamisele nende elukvaliteedi parandamiseks.

Polüteraapia praktiku väljaõpe annab edasi Maria Baydari poolt arendatud polüteraapia võtteid ja meetodeid. Polüteraapia on kasutusel tavaliselt meditsiinilise terminina, mis tähendab mitme ravimi manustamist ravi eesmärgil. Antud juhul on Polüteraapia termin võetud kasutusele vaimse ja psühhholoogilise heaolu saavutamise praktika nimetusena, kus kasutades kombinatoorseid vaimseid tehnikaid, millele on raske anda ühist nimetust.
Polüteraapia keskendub inimesele, kui tervikule, et aidata tal korrastada ja tervendada oma elu igat aspekti, alustades sisemaailmast ja lõpetades meisterlikkuse saavutamisega kõikides eluvaldkondades.

Polüteraapia meetod on ülesehitatud vaimse väärtuse ja sügavuse säilides praktilistele, lihtsatele, kuid väga toimivatele võtetele, kus abivajaja saab ükskõik milliste vaimsete või eluliste väljakutsete keskel enda sisemaailma keerukused lahti harutada. Mis kõige tähtsam – polüteraapia on PRAKTILINE töö iseendaga. Loogiliselt järjestatud, kuid personaalselt kohandatud praktilised harjutused loovad selguse ja enesekindluse, mille tulemusena leiab inimene lahendused ja vastused täiesti ise. Polüteraapia toimib põhimõttel selguse loomine = lahendused Polüteraapia on ainulaadne teraapiameetod, mis on sündinud pikaajalist praktilist teraapiatöö kogemust ja teadust ühendava töö tulemusena. Teraapiameetodit eristab justnimelt selle praktilisus ja selgelt rakendatavad võtted, mille toimivus tugineb teadmistele bioloogiast, psühholoogiast, füüsikast, spirituaalsusest ja inimeseõpetusest.

Kaheksa põhjust, miks õppida polüteraapia praktikuks:
– Sa tunned tugevat kutset inimeste heaolu ja elukvaliteeti parandada
– Sa oled alati olnud ‘’nõuandja’’ ning ‘’ärakuulaja’’ rollis ja tunned end selles hästi
– Otsid praktilist väljundit oma ainulaadse ande avaldumiseks
– Polüteraapia on mitmekülgne praktilisele psühholoogiale ja coachingu võtetele baseeruv ainulaadne lähenemine, selleks et leida lahendus minevikus tekkinud hingehaavadele. Loe polüteraapia meetodist rohkem siin: https://www.terapeutidekool.com/koolist
– Polüteraapia praktikuks õppides omandad oskused ja teadmised, millega toetada ja abistada iseennast ning teisi enda ümber keerulistes emotsionaalsetes ja vaimsetes väljakutsetes.
– Polüteraapia praktikuks õppides läbid vahelduva ja põneva õppekava, asudes kohe praktiliselt tööle esmalt iseendaga ja seejärel läbi praktikaklientide.
– Õpet viivad läbi 10+ aastase praktilise kogemusega juhendajad
– Suurepärane võimalus toetavate grupikaaslastega koos kasvada ja anda ühine panus inimkonnale väärtuse loomisesse
– Õpingute kaudu avastad oma peidetud anded, oskused, tugevused ja potentsiaali

Kandideeri enne 25.augusti, et asuda põnevale teekonnale 2023/2024. aasta õpingutel.