Skip to main content

Tänapäeval on ebamugav kasutada sõna ”teraapia”, sest sellele on omistatud arusaamatuid tähendusi, mistõttu on tekkinud vastupanu ja naeruvääristamine ühiskonnas kõige suhtes, mis puudutab vaimset tööd iseendaga. Selguse loomiseks, hirmu ja vastupanu murdmiseks kirjutan artiklis põhjalikumalt, mis on teraapia ning milliseid väljundeid selleks kasutatakse.

Ravi ehk teraapia on meetodite kompleks, mille eesmärk on kogu organismi või mõne selle struktuuriüksuse funktsiooni või ehitusliku terviklikkuse taastamine ehk (emotsionaalse/vaimse) tervisehäire leevendamine või täielik parandamine.

Teraapia on enesearengu ja enesetervendamise protsess, mille käigus teraapiasse tulnud isik kasvab sisemiselt, emotsionaalselt ja vaimselt, ka füüsiliselt, rahulolevama ja tasakaalukama minani, läbides erinevaid teraapias kasutatavaid praktikaid ja meetodeid.

Teraapia põhineb faktil, et keegi on sinu kõrval. Keegi väljastpoolt oma vaatenurgaga, kellega mõtteid vahetada ning kellelt saada julgustust ja tuge, mida vajad, et endalt rohkem nõuda ja soovitut kergemini saavutada. Teraapia aitab sul tähelepanu koondada, selgust saada ja tegutseda. Tegemist on täiskasvanute vahelise suhtega, illes terapeut toetab sind, et suudaksid ise oma valikute ja tegude eest vastutada.

Terapeut aitab välja selgitada probleeme, algpõhjuseid, sinu sügavamaid vajadusi ja soove ning samas toetab sind edasiste sammude tegemisel.Terapeut aitab sul toime tulla tugeva hingelise valu, mineviku kogemuste ja läbielatuga, rakendab sinu peal vajalikke toimivaid praktikaid ja juhendab sind läbi enesetervendamise teekonna.

Teraapia ei ole:
– Enese haletsemine
– Süüdlaste otsimine
– lohutuse otsimine
– kelleltki teiselt vastutuse saamine või enda eest tegutseda laskmine
– abivajaja veenmine või tema muutmine

Teraapia on:
– Abivajaja toetamine, et ta suudaks anda endast parima ja kasutada selleks kõiki olemasolevaid võimalusi
– Tähelepanu pööramine sellele, mida abivajaja saaks teha praegu, kus ja kuidas ta seda teha võiks – ning kes ta seejuures olema peaks.
– Abivajaja toetamine, et ta leiaks vastused ise ja suudaks nende järgi ka toimida.
– Oma tunnete ja enese inimeseks olemise teadvustamine, samal ajal tegutsedes ja edasi liikudes
– Abivajaja enda soovil parimate praktiliste harjutuste ja meetodite rakendamine, mis sobivad just konkreetsele abivajajale ning aitavad esile kutsuda tema vaimses ja emotsionaalses seisundis soovitud muutuseid.
– Tunnetuslik koostöö abivajajaga
– Selguse loomine

Teraapiavorme on erinevaid. Lailadasemalt tuntud näiteks füsioteraapia, psühhoteraapia, pereteraapia, hüpnoteraapia, kognitiivne käitumisteraapia, loovteraapia, tegevusteraapia jne. Mõned tegelevad füüsilise kehaga, teised vaimse heaolu kvaliteedi parandamisega.

Igasugune teraapia toimib põhimõttel, et järjepideva koostöö tulemusena parandatakse vaimule või kehale tekkinud kahjustusi, taastatakse sisemine tugisüsteem ning normaalne, rahuldustpakkuv elukvaliteet.

Teraapiasse pöördumiseks ei pea olema tõsiselt haige ja juba äärmuslikus vaimses seisundis. Teraapia võib olla igapäevaelu toeks ka profülaktilises mõttes, aeg-ajalt peegeldada neutraalse isikuga oma psüühikas toimuvat ning saada see läbi teadlikumaks oma sisemaailmast, vajadustest, potentsiaalist, motiividest ja sihtidest. Teraapiasse võib alati pöörduda igasuguse murega, kartmata hinnguid ja hukkamõistu.

Polüteraapia meetod on praeguse ajastu inimesele väljatöötatud paindlik ja mitmekülgne, praktiline teraapiavorm. Polüteraapia meetod on ülesehitatud vaimse väärtuse ja sügavuse säilides praktilistele, lihtsatele, kuid väga toimivatele võtetele, kus abivajaja saab ükskõik milliste vaimsete või eluliste väljakutsete keskel enda sisemaailma keerukused lahti harutada.

Mis kõige tähtsam – polüteraapia on PRAKTILINE töö iseendaga. Loogiliselt järjestatud, kuid personaalselt kohandatud praktilised harjutused loovad selguse ja enesekindluse, mille tulemusena leiab inimene lahendused ja vastused täiesti ise. Polüteraapia toimib põhimõttel selguse loomine = lahendused Polüteraapia on ainulaadne teraapiameetod, mis on sündinud pikaajalist praktilist teraapiatöö kogemust ja teadust ühendava töö tulemusena. Teraapiameetodit eristab justnimelt selle praktilisus ja selgelt rakendatavad võtted, mille toimivus tugineb teadmistele bioloogiast, psühholoogiast, füüsikast, spirituaalsusest ja inimeseõpetusest.

Konkreetselt sõnastades, on polüteraapia praktiline õpetus, kuidas tervendada sisemaailma tasakaalutusi ja läbielamistest tekkinud vaimseid kahjustusi, leida, juhtida ja rakendada oma sisemisi ressursse ning unikaalset potentsiaali.