Skip to main content

Vaimse tervise kriisis, kus ühiskonnas valitseb segadus teadusliku psühholoogia ja alernatiivsuuna vastandumise tõttu, kannatavad enim just need, kes vaevlevad emotsionaalsetes väljakutsetes. Võib tekkida tunne, et ei julgegi enam abi küsida, ega oma murega kuhugi pöörduda. Psühholoogide juures on pikad järjekorrad ning igasuguseid terapeute ei julge usaldada.

Enne, kui hakkad valima endale vaimse heaolu parandamiseks toetust, palun loe kindlasti ka artiklit ”Teadliku ja aternatiivpsühholoogia ühisosa”. Seal kirjeldatust mõistad, et vastanduvad ja omavahel konfliktis äärmused on tegelikult üsna sarnased ning pinge lahustub, sest tekib selgus, mida sa tegelikult vajad.

Käesoleva artikli olen kirjutanud eelkõige selleks, et mõtestada lahti eduka teraapia toimimise aluseid ning et luua selgust abivajajale, mille järgi valida endale sobiv terapeut/nõustaja/psühholoog jne.

***

Kes on terapeut?

• Isik, kes on läbinud emotsionaalse ja vaimse treeningu suunaga aidata abivajajal saavutada emotsionaalne, vaimne tasakaal ja heaolu talle murettekitavas valdkonnas.
• Juhendab abivajajat tema läbielamistes tervenemise ja rahuloluni.
• Aitab abivajajal mõista, analüüsidaja muuta oma käitumist, tundeid ja mõttemustreid, valikuid ja otsuseid.
• On neutraalne osapool abivajaja elukeerises
• Omab teraapilisi võtteid, meetodeid ja praktikaid, kas spetsiifilises valdkonnas või laiapõhjalisemalt, et aidata abivajajat.

***

Mis on terapeudi eesmärk?

• Suurendada teadlikkust, vastutustunnet, eneseusku
• Aidata luua abivajajal selgust, millises suunas ta tahab liikuda, milliseks isiksuseks ta soovib kasvada.
• Toetada inimest enesetervendamise teekonnal ja anda talle selleks vajalikud tööriistad
• Pakkuda abivajajale võimalust vaadata enda sisse
• Luua turvaline ja toetav keskkond enese avamiseks ning vaimseks tervenemiseks
• Aidata abivajajal saavutada soovitud tulemusi nii emotsionaalses ja vaimses mõttes kui ka igapäeva elus.

***

Mille järgi valida endale sobiv teraapia ning terapeut?

• Terapeut/nõustaja/psühholoog ja abivajaja peavad eelkõige sobima isiksustena. Uue inimesega tutvudes tunnetad Sa ju kohe, kas ta on ”sinu” inimene või mitte. Terapeudiga tutvumiseks on parim teha esmalt tutvumiskohtumine 15-20 minutit, et tunnetada, kas inimestena te sobite tegema koostööd, kuna teraapia on eelkõige kahe inimese vaheline kokkulepe, ühine eesmärk ja koostöö.
• On tähtis, et abivajaja mõistaks teraapia toimimise meetodeid ja sisu. Kuidas saab just see konkreetne teraapia/meetod/praktika teda aidata?
• Tuleb seada selge ja kindel teraapia eesmärk, milles on terapeut võimeline klienti juhendama.
• Neutraalsus ja hinnangute vaba suhtumine annab märku terapeudi tugevatest oskustest.
• Terapeut peaks olema alati aus kliendiga selle suhtes, kas just tema on pädev klienti aitama või mitte.

Mõned oskusliku ja hea terapeudi tunnused on:
– Inimeste aitamine on tema kutsumus ja kirg
– Kõrgeltarenenud kuulamisoskused
– Väga võimekas vaatleja
– Vaba suhtleja, temaga on kerge suhelda
– Ehe ja inimlik
– Usaldusväärne
– Usub inimestesse ja nende sisemisse tarkusesse
– Loob neutraalse ja turvalise õhkkonna
– Lähtub kliendiga suheldes eetilisusest
– Koostöö aldis
– Oskus selgitada kliendile lahti, mis temaga toimub ning miks on teatud muutused vajalikud.
– Pühendumus, et välja töötada kliendile parim tegevuskava ja plaan
– Esitab kliendile teraapia eesmärgil mõõdukaid väljakutseid
– Alati enesekindel teraapia toimimise suhtes
– Neutraalne, hoiakute vaba, hinnanguvaba
– Paindlikkus, oskus kohanduda kliendi iseloomu erijoontega
– Inspireeriv
– Eneseteadlik, suudab eristada enda tundeid, kliendi omadest
– Kriitiline mõtleja, kontrollib alati andmete õigsust
– Pidevalt panustav enesearengusse
– Olukorda adekvaatselt, objektiivselt hindav
– Empaatiline
– Täpne
– Vaimselt stabiilne
– Tolerantne

Julgustan kõiki, kes on eneseotsingutel, seda teed käima. Eneseareng ei pea olema raske ja hirmutav kogemus. Vastupidi – see võib olla kerge, üllatavalt meeldiv, positiivne ja ilus kogemus.